Wednesday, August 22, 2007

Mga Tauhan ng El Filibusterismo

Mga Tauhan:
Simoun - Ang mapagpanggap na mag-aalahas na nakasalaming may kulay
Isagani - Ang makatang kasintahan ni Paulita
Basilio - Ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Juli
Kabesang Tales - Ang naghahangad ng karapatan sa pagmamay- ari ng lupang
sinasaka na inaangkin ng mga prayle
Tandang Selo - Ama ni Kabesang Tales na nabaril ng kanyang sariling apo
Ginoong Pasta - Ang tagapayo ng mga prayle sa mga suliraning legal
Ben-zayb - Ang mamamahayag sa pahayagan
Placido Penitente - Ang mag-aaral na nawalan ng ganang mag-aral sanhi ng
suliraning pampaaralan
Padre Camorra - Ang mukhang artilyerong pari
Padre Fernandez - Ang paring Dominikong may malayang paninindigan
Padre Florentino - Ang amain ni Isagani
Don Custodio - Ang kilala sa tawag na Buena Tinta
Padre Irene - Ang kaanib ng mga kabataan sa pagtatatag ng Akademya ng
Wikang Kastila
Juanito Pelaez - Ang mag-aaral na kinagigiliwan ng mga propesor; nabibilang sa
kilalang angkang may dugong Kastila
Makaraig - Ang mayamang mag-aaral na masigasig na nakikipaglaban para sa
pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila ngunit biglang nawala sa
oras ng kagipitan.
Sandoval - Ang kawaning Kastila na sang-ayon o panig sa ipinaglalaban ng mga
mag-aaral
Donya Victorina - Ang mapagpanggap na isang Europea ngunit isa namang
Pilipina; tiyahin ni Paulita
Paulita Gomez - Kasintahan ni Isagani ngunit nagpakasal kay Juanito
Pelaez
Quiroga - Isang mangangalakal na Intsik na nais magkaroon ng konsulado sa
Pilipinas
Juli - Anak ni Kabesang Tales at katipan naman ni Basilio
Hermana Bali - Naghimok kay Juli upang humingi ng tulong kay Padre
Camorra
Hermana Penchang - Ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni
Juli
Ginoong Leeds - Ang misteryosong Amerikanong nagtatanghal sa
perya
Imuthis - Ang mahiwagang ulo sa palabas ni G. Leeds

No comments: